ราคาแอร์ TRANE รุ่น BRAVO

                                       MODEL         BTU         ตร.ม.                ราคา
               แอร์TRANE MCW509BB5/TTK509BB5         9400         9-14          14,900 บาท
               แอร์TRANE MCW512BB5/TTK512BB5        12600        14-20          17,900 บาท
               แอร์TRANE MCW515BB5/TTK515BB5        15200        18-22          21,900 บาท
               แอร์TRANE MCW518BB5/TTK515BB5        18800        20-26          23,900 บาท
               แอร์TRANE MCW524BB5/TTK524BB5        24100        20-36          33,900 บาท
               แอร์TRANE MCW530BB5/TTK530BB5        30300        36-40          44,900 บาท

 

ราคาแอร์ TRANE  รุ่น PREMIO

MODEL BTU ตร.ม. ราคา
แอร์TRANE MCW509SBS/TTK509SB5 9000 9-14 13,900 บาท
แอร์TRANE MCW512SBS/TTK512SB5 12000 14-20 16,900 บาท
แอร์TRANE MCW515SBS/TTK515SB5 15000 18-22 20,900 บาท
แอร์TRANE MCW518SBS/TTK518SB5 18000 20-26 23,900 บาท
แอร์TRANE MCW524SBS/TTK524SB5 24000 20-36 31,900 บาท

 

ราคาแอร์ TRANE รุ่น NEW Stylus

MODEL BTU ตร.ม. ราคา
แอร์TRANE MCX 512GB(R)TTK512PB 12000 9-14 21,500 บาท
แอร์TRANE MCX 515GB(R)TTK515LB 15000 14-20 25,500 บาท
แอร์TRANE MCX 518GB(R)TTK518LB 18000 18-22 27,500 บาท
แอร์TRANE MCX 524GB(R)TTK524LB 24000 20-36 31,500 บาท
แอร์TRANE MCX 530GB(R)TTK530KB 30000 35-45 39,000 บาท
แอร์TRANE MCX 536GB(R)TTK536KB 36000 45-55 43,000 บาท
แอร์TRANE MCX 536GB(R)TTK536KD 36000 45-55 44,000 บาท
แอร์TRANE MCX 042GB(R)TTK042KD 42000 55-65 50,000 บาท
แอร์TRANE MCX 048GB(R)TTK048KD 48000 - 57,000 บาท
แอร์TRANE MCX 060GB(R)TTK060KD 60000 -          68,000 บาท 


MODEL BTU ตร.ม. ราคา
แอร์TRANE MCX 512GB(w)TTK512PB 12000 9-14 20,500 บาท
แอร์TRANE MCX 515GB(w)TTK515LB 15000 14-20 24,500 บาท
แอร์TRANE MCX 518GB(w)TTK518LB 18000 18-22 26,500 บาท
แอร์TRANE MCX 524GB(w)TTK524LB 24000 20-36 30,500 บาท
แอร์TRANE MCX 530GB(w)TTK530KB 30000 35-45 37,500 บาท
แอร์TRANE MCX 536GB(w)TTK536KB 36000 45-55 41,500 บาท
แอร์TRANE MCX 536GB(w)TTK536KD 36000 45-55 42,500 บาท
แอร์TRANE MCX 042GB(w)TTK042KD 42000 55-65 48,500 บาท
แอร์TRANE MCX 048GB(w)TTK048KD 48000 - 55,500 บาท
แอร์TRANE MCX 060GB(w)TTK060KD 60000 - 66,500 บาท