ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น Smash FTM SERIER-R32  

                       MODEL           BTU         ตรม.             ราคาพิเศษ
แอร์DAIKIN FTM09NV2S  R32 8900 09-14 15,000 บาท
แอร์DAIKIN FTM13NV2S  R32 12700 14-20 17,500 บาท
แอร์DAIKIN FTM15NV2S  R32 14400 20-25 21,000 บาท
แอร์DAIKIN FTM18NV2S  R32 18090 20-28 27,000 บาท
แอร์DAIKIN FTM24NV2S  R32 22530 28-34 35,000 บาท
แอร์DAIKIN FTM28NV2S  R32 24500 30-40 36,500 บาท

 

ราคาแอร์ DAKIN INVERTER Smile Plus น้ำยา R32
                       MODEL           BTU          ตรม.            ราคาพิเศษ
แอร์DAIKIN FTKC09QV2S 8500 09-14 20,800 บาทแอร์ไดกิ้น
แอร์DAIKIN FTKC12QV2S 11900 14-20 23,800 บาทแอร์ไดกิ้น
แอร์DAIKIN FTKC18QV2S 17700 20-28 31,800 บาทแอร์ไดกิ้น
แอร์DAIKIN FTKC24QV2S 20500 25-30 38,800 บาทแอร์ไดกิ้น

 
 
ราคาแอร์ DAIKIN รุ่น INVERTER Smart Plus น้ำยา R32

  MODEL         BTU       ตรม. ราคาพิเศษ
    แอร์DAIKIN FTKM09NV2S R32   8500   09-14   24,800 บาท
    แอร์DAIKIN FTKM12NV2S R32  10900   14-20   28,800 บาท
    แอร์DAIKIN FTKM15NV2S R32  14300   20-25   32,800 บาท
    แอร์DAIKIN FTKM18NV2S R32  17700   25-30   36,800 บาท 
   แอร์DAIKIN FTKM24NV2SR32    20500   30-35   45,800 บาท