รีโมทแอร์เสีย ถ่านเน่า หน้าจอแตกสาเหตุปัญหารีโมทแอร์เสียและวิธีแก้ไข
รีโมทแอร์เสีย
สาเหตุปัญหารีโมทแอร์เสีย เบื้องต้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของถ่านรีโมทเสื่อมสภาพ
- กรณีมีน้ำถ่านออกมาเหนียว ๆ ข้น ๆ สีน้ำตาล บริเวณรังถ่านเกิดจากไม่ใช้งานรีโมทนาน โดยไม่ถอดถ่านออกจากตัวรีโมท
- กรณีกดรีโมท แต่แอร์ไม่รับคำสั่งแก้ไขโดยการเปลี่ยนถ่านใหม่ หากยังไม่รับคำสั่ง ให้ตรวจสอบตัวรับ และสัญญาณรีโมทโดยใช้
  อุปกรณ์ทดสอบตัวส่งหรือทดสอบกับสัญญาณวิทยุ AM

- กรณีหน้าจอมืด หน้าจกแตก แต่ยังสั่งให้แอร์ทำงานได้เกิดจากความชื้น รีโมทโดนน้ำ ตกหล่นกระแทกพื้น หากยังใช้สั่งการได้ก็ไม่
  จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย

- กรณีกดรีโมทไม่ตอบสนอง เพิ่มลดอุณหภูมิไม่ได้ แก้ไขเบื้องต้น โดยการทำความสะอาดแผงวงจร โดยใช้ยางลบดินสอหากต้องการ
  เปลี่ยนรีโมทใหม่ สามารถสั่งซื้อจาก
ตัวแทนจำหน่ายรีโมทแท้ราคาค่อนข้างสูง สามารถใช้รีโมททดแทนได้ดีเช่นกัน