แอร์ควรล้างเมื่อไหร่


       เพื่อให้ แอร์บ้าน ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งวิธีการก็มีทั้งแบบที่ทำเองได้
และวิธีที่ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง ทำได้โดยการถอด
แผ่นกรองอากาศ(Filter) มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า
แล้วใส่กลับคืน ซึ่งอาจจะทำสัปดาห์ละครั้ง หรือ เดือนละ 2 ครั้ง
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน และความสกปรก การรักษาแผ่นกรองให้สะอาดอยู่เสมอ นั้นทำให้การระบายลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งนอกจากจะช่วยยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย      การทำความสะอาดภายในโดยช่างผู้ชำนาญ เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน แต่อาจไม่บ่อยเท่ากับการทำความสะอาด
ด้วยตนเอง โดยอาจจะทำ 3-6 เดือนต่อครั้ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และการใช้งาน การล้างภายในต้องใช้ช่างผู้ชำนาญ
เนื่องจากต้องมีการถอดชิ้นส่วนบางชิ้น เช่นถอดถาดน้ำทิ้งมาล้าง เพื่อให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวกและใช้ปั๊มน้ำแรงสูงฉีดทำความ
สะอาดแผงคอยล์ 
การตรวจเช็คสภาพเป็นการตรวจเช็คระบบทั่วไป ซึ่งโดยมากแล้วจะทำพร้อมกับ การล้างภายในโดยช่างผู้ชำนาญ
o วัดความดันน้ำยาในระบบว่าเพียงพอหรือไม่
o ตรวจระบบไฟฟ้า เช่นสภาพของสายไฟ
o หยอดน้ำมันมอเตอร์พัดลมทั้งที่คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น
o ตรวจสอบและซ่อมแซมฉนวนหุ้มท่อน้ำยาที่เชื่อมต่อระหว่าง คอนเดนซิ่งยูนิต
   และแฟนคอยล์ยูนิต