อินเวอร์เตอร์ คือ อะไร         อินเวอร์เตอร์ คือ ระบบที่ควบคุมการปรับอากาศ ให้เป็นอย่างราบเรียบและคงที่ด้วยการปรับเปลี่ยนรอบการหมุนของ
คอมเพรสเซอร์ โดยการเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟ
ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์แทนการทำงานแบบ ติด-ดับ-ติด-ดับ
ในเครื่องปรับอากาศแบบเก่าทำให้ระบบอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิไดอย่างแม่นยำมากขึ้นและที่สำคัญ คือ ประหยัดพลังงาน
กำลังงานที่ใช้ในการทำความร้อน
หรือทำความเย็นจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติอุณหภูมิของห้องคงที่กว่าเมื่อเทียบกับระบบเก่า
เนื่องจากระบบนี้จะไม่มีการหยุด การทำงานของคอมเพรสเซอร์อุณหภูมิของห้องค่อนข้างคงที่เนื่องจากระบบนี้จะปรับกำลังในการ
ทำความร้อนหรือทำความเย็นโดยอัตโนมัติ


         อ้างอิงกับภาวะ ( Workload) ที่มีอยู่ในห้องให้กำลังที่สูงกว่าการทำงานในช่วงเริ่มต้นทำให้ห้องเย็นหรืออุ่นได้เร็วดังใจ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานมากอาจมีต้นทุน
ที่สูงในตอนแรก(ราคา) แต่ผลตอบแทนคือค่าไฟฟ้าที่ได้รับจะถูกกว่า


     สรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าจะช่วยประหยัดเงินและพลังงานมากกว่าในระยะหลายเดือน หรือหลายปีข้างหน้า