วิธีเลือกแอร์

    การคำนวณโดยปกติจะใช้ขนาดของพื้นที่คูณด้วย 650 ~ 800 BTU/ตร.ม.
    ขนาดพื้นที่ 10-14 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000BTU
    ขนาดพื้นที่ 14-20 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000BTU
    ขนาดพื้นที่ 21-28 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000BTU
    ขนาดพื้นที่ 26-34 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 22,000BTU
    ขนาดพื้นที่ 29-38 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000BTU
    ขนาดพื้นที่ 36-46 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000BTU
       ปกติจะมีการคำนวณบวก - ลบไม่เกิน 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ,ตำแหน่งของห้องและ ลักษณะการใช้ อย่างเช่น
ห้องนอน มีขนาด 20 ตารางเมตร มีการใช้งานใน
ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งห้องจะไม่มีความร้อนจากแสงแดด
ทำให้ห้องไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวัน
มีผู้อยู่อาศัยในห้องนอนเพียง 1 ถึง 2 คนเท่านั้นในห้อง และไม่มีการเปิดปิด
ห้องบ่อยเพราะห้องจะปิดสนิท
เป็นเวลานานกว่า 6ชั่วโมง ทำให้ภาระทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศไม่มากนัก
ใช้ค่า 600 BTU/ตร.ม.


      แสดงวีธีการคำนวณดังนี้ 20ตร.ม.x 600 BTU/ตร.ม.=12,000 BTU ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ห้องทำงาน มีขนาด 20 ตารางเมตร
มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวันมีแสงแดดส่องถึงห้อง 
จึงมีความร้อนจากแสงแดดมาก มีคนทำงานในห้องหลายคน
และมีการเดินเข้าออกห้องตลอดทั้งวัน
ทำให้เครื่องปรับอากาศมีภาระทำความเย็นสูงมาก จึงใช้ค่า 800BTU/ตร.ม
แสดงวีธีการคำนวณดังนี้ 20ตร.ม.x 800 BTU/ตร.ม.=16,000 BTU