รายละเอียด การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน

 ค่าซ่อมรั่ว/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา

  NO   บีทียู   ราคา     รับประกัน   เงื่อนไขการทำงาน   ระยะเวลาทำงาน
1 9,000-22,000 1,950 365 วัน ให้หาแผลรั่ว ให้เจอ ไม่เกิน 3 ช.ม.
2 23,000-28,000 2,300 365 วัน พร้อมแก้ไขจุดรั่วให้สนิท  
3 29,000-38,000 2,800 365 วัน และชี้ตำแหน่งรั่วให้ลูกค้าทราบ  
4 39,000-48,000 3,600 365 วัน บันทึกลงสมุดรับแจ้งซ่อม  
5 49,000-60,000 4,600 365 วัน พร้อมรับ  
6 61,000-80,000 6,200 365 วัน ประกันลูกค้าให้ชัดเจน  

 

 กรณีซ่อมรั่วหาแผลรั่วไม่เจอ ต้องตัดมาหาที่บริษัท

   NO   บีทียู   ราคา       รับประกัน       เงื่อนไขการทำงาน     ระยะเวลาทำงาน
7 9000-22000 2,500 365 วัน ไม่เกิน 2 วัน  
8 23000-28000 2,800 365 วัน นับตั้งแต่วันตัด  
9 29000-38000 3,600 365 วัน แอร์ มาซ่อม  
10 39000-48000 3,900 365 วัน    
11 49000-60000 4,500 365 วัน    

 

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 

  NO  บีทียู     ราคา       รับประกัน     เงื่อนไขการทำงาน     ระยะเวลาทำงาน
12 1/8 HP 220 V.  2,500 365 วัน การเปลี่ยนมอเตอร์ บางครั้ง  
13 1/4 HP 220 V.  2,450 365 วัน พบราคามอเตอร์ ทุนที่สูง  
14 1/3 HP 220 V.(เสป็ก)    3,000 365 วัน กว่า เหมาแบบง่าย  
15 1/2 HP 220 V.(เสป็ก)  3,800 365 วัน จ่ายมอเตอร์เอง  
16 ค่าซ่อมมอเตอร์คอยล์ร้อน  1,200 365 วัน โดยให้ค่าจ้างใส่ 800 บาท    

 

 เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น

  NO  บีทียู   ราคา     รับประกัน      เงื่อนไขการทำงาน     ระยะเวลาทำงาน  
17    1/10,1/15,1/20 HP 220 V. 2,450 365 วัน การเปลี่ยนมอเตอร์ บางครั้ง  
18  มอเตอร์แบบมีแกนต่อ 1/4 2,850 365 วัน พบราคามอเตอร์ ทุนที่สูง  
19  มอเตอร์วอร์ไทร์ธรรมดา 2,450 365 วัน กว่า เหมาแบบง่าย  
20  มอเตอร์วอร์ไทร์มียี่ห้อ 3,200 365 วัน จ่ายมอเตอร์เอง  
21  เปลี่ยนใบพัดคอยล์ร้อน18 นิ้ว 850 365 วัน โดยให้ค่าจ้างใส่ 800 บาท  


ค่าจ้างใส่คอมเพรสเซอร์ พร้อมเข้าระบบแว็คคั่มเติมน้ำยา

 NO   บีทียู   ราคา      รับประกัน       เงื่อนไขการทำงาน      ระยะเวลาทำงาน
22 9000-22000 2,000 60 วัน พร้อมเปลี่ยนไดเอร์ 1 - 2 ช.ม.หรือขึ้นอยู่ที่
23 23000-28000 2,200 60 วัน พร้อมเดินเครื่อง หน้างาน
24 29000-38000 2,700 60 วัน    
25 39000-48000 3,500 60 วัน    
26 49000-60000 4,500 60 วัน    
27 61000-80000 5,000 60 วัน    
28 ล้างระบบท่อด้วย F-11 600 60 วัน    


ซ่อมคอมเพรสเซอร์ กรณีนำมาผ่าซ่อม พร้อมเข้าระบบ

NO    บีทียู    ราคา      รับประกัน      เงื่อนไขการทำงาน      ระยะเวลาทำงาน
29    9000-22000     4,200 365 วัน พร้อมเปลี่ยนไดเอร์ 2 วัน.หรือขึ้นอยู่ที่
30 23000-28000 5,300 365 วัน พร้อมเดินเครื่อง หน้างาน
31 29000-38000 6,500 365 วัน    


ซ่อมคอมเพรสเซอร์ ระบบลูกสูบ พร้อมเข้าระบบ

  NO     บีทียู      ราคา      รับประกัน      เงื่อนไขการทำงาน     ระยเวลาทำงาน  
32   9000-22000    4,700 365 วัน พร้อมเปลี่ยนไดเอร์ 2 วัน.หรือขึ้นอยู่ที่
33 23000-28000 5,500 365 วัน พร้อมเดินเครื่อง หน้างาน
34 29000-38000 6,500 365 วัน    
35 39000-48000 7,500 365 วัน    
36 49000-60000 8,500 365 วัน    
37 61000-80000 11,500 365 วัน     

 

 เปลี่ยนรูมเทอร์ รีโมท

NO    บีทียู   ราคา   รับประกัน     เงื่อนไขการทำงาน   ระยะเวลาทำงาน
38 รูมเทอร์โม ธรรมดา 1,950 365 วัน    
39 รูมเทอร์โมแบบมีสาย 1,850 365 วัน    
40 รีโมทแบบไร้สาย LCD   2,850 365 วัน    
41 ซ่อมรีโมทแบบไร้สาย    1,400     365 วัน    

 

เปลี่ยนแค็บรัน หรืออุปกรณ์ช่วยสตาทร์ ( คอมเพรสเซอร์ )

  NO   บีทียู   ราคา   รับประกัน     เงื่อนไขการทำงาน     ระยะเวลาทำงาน
42 แค็บรัน 1,850 365 วัน    
43 แค็บสตาร์ท 1,850 365 วัน    
44 แม็คเนติค 1,850 365 วัน    
45 รีเลย์ 1,850 365 วัน    
46 แค็บรัน/แค็บสตาร์ท/รีเลย์ 2,450 365 วัน    
47 สปีดซีแล็คเตอร์ 1,200 365 วัน    
48 ฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบตัดเย็บ   180 365 วัน    
49 แม็คเนติค 3 สาย ไม่มี OL 3,250 365 วัน    
50 เปลี่ยนไทร์เมอร์ 1,250 365 วัน    
51 เบเกอร์ หรือลูกเซอร์กิต 300 365 วัน    
52 เปลี่ยนชุดสายหัวหลักใหม่ 300 365 วัน