หาดใหญ่แอร์แอนด์ซัพพลาย

Hatyai Air and Supply

 

 

 

 

 

                    

 

 

แอร์ไดกิ้น แบบติดผนัง

แอร์ไดกิ้น แบบติดผนัง INVERTER

แอร์ไดกิ้น แบบแขวน

แอร์ไดกิ้นแบบสี่ทิศทาง

แอร์มิตซู แบบติดผนัง

แอร์มิตซู แบบติดผนัง INVERTER

แอร์มิตซู แบบแขวน

แอร์มิตซู แบบสี่ทิศทางแอร์พานา แบบติดผนัง

แอร์พานา แบบติดผนัง INVERTER

แอร์พานา แบบแขวนแอร์แคเรียร์ แบบติดผนัง

แอร์แคเรียร์ แบบติดผนัง INVERTER

แอร์แคเรียร์ แบบแขวน

 


แอร์ไฮเออร์ แบบติดผนัง

แอร์ไฮเออร์ แบบติดผนัง INVERTER

 


แอร์ชาร์ป แบบติดผนัง

แอร์ชาร์ป แบบติดผนัง INVERTER

 

แอร์ติดผนัง CASPER

แอร์ติดผนัง CASPER Inverter

 


แอร์เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง

แอร์เซ็นทรัลแอร์ แบบแขวน

 


แอร์ฟูจิตสึ แบบติดผนัง

แอร์ฟูจิตสึ แบบติดผนัง INVERTER

แอร์ฟูจิตสึ แบบแขวน

แอร์ฟูจิตสึ แบบสี่ทิศทาง

แอร์ซัยโจเด็นกิ แบบติดผนัง

แอร์ซัยโจเด็นกิ แบบติดผนัง INVERTER

แอร์ซัยโจเด็นกิ แบบแขวน

แอร์ซัยโจเด็นกิ แบบแขวน INVERTER

 

แอร์แอลจี แบบติดผนัง INVERTER


แอร์ซัมซุง แบบติดผนัง
แอร์ซัมซุง แบบติดผนัง INVERTER


แอร์อีมิแน้นท์ แบบติดผนัง
แอร์อีมิแน้นท์ แบบแขวน


แอร์กรี แบบติดผนัง
แอร์กรี แบบติดผนัง INVERTER
แอร์กรี แบบแขวน
แอร์กรี แบบสี่ทิศทาง
แอร์กรี แบบเคลื่อนที่

แอร์มีเดีย Midea

 


แอร์แทรน แบบติดผนัง
แอร์แทรน แบบติดผนัง INVERTER
แอร์แทรน แบบแขวน


แอร์ยูนิแอร์ แบบติดผนัง
แอร์ยูนิแอร์ แบบแขวน
แอร์ยูนิแอร์ แบบสี่ทิศทาง
แอร์ยูนิแอร์ แบบตู้ตั้ง


แอร์อามีน่า แบบติดผนัง
แอร์อามีน่า แบบแขวน
แอร์อามีน่า แบบสี่ทิศทาง
แอร์อามีน่า แบบตู้ตั้งพื้น

 


แอร์ทีซีแอล แบบติดผนัง


แอร์ TASAKI รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2018 น้ำยาR32


สตาร์แอร์ แบบติดผนัง
สตาร์แอร์ แบบติดผนัง INVERTER
สตาร์แอร์ แบบแขวน
สตาร์แอร์ แบบเคลื่อนที่
สตาร์แอร์ แบบตู้ตั้ง


แอร์ฮิตาชิ แบบติดผนัง
แอร์ฮิตาชิ แบบติดผนัง INVERTER


แอร์โตชิบา แบบติดผนัง
แอร์โตชิบา แบบติดผนัง INVERTER
แอร์โตชิบา แบบแขวน INVERTER
แอร์โตชิบา แบบสี่ทิศทาง INVERTER

 
แอร์ยอร์ค แบบติดผนัง
แอร์ยอร์ค แบบติดผนัง INVERTER
แอร์ยอร์ค แบบแขวน
แอร์ยอร์ค แบบสี่ทิศทาง
แอร์ยอร์ค แบบตู้ตั้งแอร์ไดเซ็นโกะ แบบติดผนัง

 

    เว็ปไซต์ แอร์มิตซูบิชิ
    เว็ปไซต์ แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
    เว็ปไซต์ แอร์ไดกิ้น
    เว็ปไซต์ แอร์ซัยโจ
    เว็ปไซต์ แอร์ชาร์ป
    เว็ปไซต์ แอร์ซัมชุง
    เว็ปไซต์ แอร์พานาโซนิค
    เว็ปไซต์ แอร์เซ็นทรัลแอร์
    เว็ปไซต์ แอร์แคเรียร์
    เว็ปไซต์ แอร์แอลจี
    เว็ปไซต์ แอร์เทรน
    เว็ปไซต์ แอร์อามีน่า
    เว็ปไซต์ แอร์ไฮเออร์

 

ผลงานของเรา

ผลงานของทางร้าน หาดใหญ่แอร์ แอนด์ ซัพพลาย

1.โรงพยาบาลพัทลุง ย้ายติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 KVAพร้อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำทั้งระบบ
2.โรงพยาบาลแม่ลาน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 315 KVA พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำ , ซ่อมเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาด 125 KVA และตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS
3.โรงพยาบาลไม้แก่น ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA และตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
4.โรงพยาบาล สิงหนคร ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVAและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
5.โรงพยาบาล ปานาแระ ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 KVA ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
6.โรงพยาบาล บันนังสตาร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVAและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
7.โรงพยาบาล นาหม่อม ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 315 KVA พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVAและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
8.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินารถ ณ อำเภอนาทวี ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริคขนาด 430 ตัน BTU
9.โรงแรม เน้คก้า ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ขนาด 350 ตัน BTU
10.บริษัท ช่วงโฮเอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF ยอร์ค ขนาด 85 ตัน BTU
11.โครงการ หาดใหญ่ วิลเลจ ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริค 120 ตัน BTU
12.เซเว่น ซี รีสอร์ท ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200KVA( 2 เครื่อง ),100KVA,40KVA
13.เพนิซูล่า ปะการัง รีสอร์ท ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบกว่า 200 ห้องพัก
14.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต ป่าพะยอม ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA พร้อมตรวจเช็คระบบ
15.โรงแรม K.P.K ด่านนอก ในเครือ K.P.K Group ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 750 KVA,300KVA พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ติดตั้งระบบปรับอากาศ AHU และแบบแยกส่วนทั้งระบบ รวมกว่า 350ตัน BTU และห้องพักอีกกว่า 250 ห้องพัก
16.โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA
17.โรงแรมแอมบาสเดอร์ หาดใหญ่ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA
18.บริษัท พาเนล พลัส จำกัด, บริษัท พาเนล เดคคอร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA
19.กรมสรรพสามิต ภาคที่ 9 ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และสายล่อฟ้าทั้งระบบ
20.บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กิมเอ็งหาดใหญ่ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 KVA
21.บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กิมเอ็งภูเก็ต ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS
22.ฮอนด้า อริยะ หาดใหญ่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด 40 ตัน
23.พลัสคอนโด 4 สุราษฏร์ธานี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซัมซุง กว่า 500 ห้องพัก
24.โชว์รูม ฟอร์ด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบ และ AHU จำนวน 33 ชุด รวม 89 ตันBTU
25.กรมบังคับคดี จังหวัดสงขลา ( ตึกใหม่ ) ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบ และAHU จำนวน 53 ชุด รวม 180 ตันBTU
26.บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งระบบจำนวน 98 ชุดรวม 120 ตันBTU
27.หาดใหญ่วิลเลจ ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริคขนาด 43ตันBTU และห้องพักกว่า 160 ห้อง
28.เทศบาลตำบลแม่ขรี ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบจำนวน 30ชุด รวม 73 ตันBTU
29.หอประชุมราชการจังหวัดพังงา ติดตั้งระบบปรับอากาศ AHU พร้อมท่อส่งลมเย็นทั้งระบบ 180 ตัน BTU

นี้เป็นผลงานบางส่วน และมีผลงานอีกมากมาย ที่ทำให้ท่านไว้วางใจ
( เราขอรับประกันคุณภาพงาน )
 

 

หาดใหญ่แอร์แอนด์ซัพพลาย

Hatyai Air and Supply

 

Tel: 074-221174, 081-5986520,
081-5994723

 

  hatyaiairandsupply@gmail.com

  hatyaiairandsupply 

  081-5986520


Copyright 2012-2018 Hatyai Air and Supply All rights reserved.

 

Please publish modules in offcanvas position.