ผลงานของทางร้าน หาดใหญ่แอร์ แอนด์ ซัพพลาย

1.โรงพยาบาลพัทลุง ย้ายติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 KVAพร้อมระบบไฟฟ้าแรงต่ำทั้งระบบ
2.โรง พยาบาลแม่ลาน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 315 KVA พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำ , ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA และตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS
3.โรงพยาบาลไม้แก่น ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA และตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
4.โรงพยาบาล สิงหนคร ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVAและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
5. โรงพยาบาล ปานาแระ ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 KVA ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ฯลฯ
6.โรงพยาบาล บันนังสตาร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVAและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
7.โรง พยาบาล นาหม่อม ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 315 KVA พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVAและตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ฯลฯ
8.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินินารถ ณ อำเภอนาทวี ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริคขนาด 430 ตัน BTU
9.โรงแรม เน้คก้า ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ขนาด 350 ตัน BTU
10.บริษัท ช่วงโฮเอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF ยอร์ค ขนาด 85 ตัน BTU
11.โครงการ หาดใหญ่ วิลเลจ ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริค 120 ตัน BTU
12.เซเว่น ซี รีสอร์ท ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200KVA( 2 เครื่อง ),100KVA,40KVA
13.เพนิซูล่า ปะการัง รีสอร์ท ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบกว่า 200 ห้องพัก
14.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต ป่าพะยอม ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA พร้อมตรวจเช็คระบบ
15.โรงแรม K.P.K ด่านนอก ในเครือ K.P.K Group ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 750 KVA,300KVA พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS ติดตั้งระบบปรับอากาศ AHU และแบบแยกส่วนทั้งระบบ รวมกว่า 350ตัน BTU และห้องพักอีกกว่า 250 ห้องพัก
16.โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA
17.โรงแรมแอมบาสเดอร์ หาดใหญ่ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA
18.บริษัท พาเนล พลัส จำกัด, บริษัท พาเนล เดคคอร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA
19.กรมสรรพสามิต ภาคที่ 9 ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และสายล่อฟ้าทั้งระบบ
20.บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กิมเอ็งหาดใหญ่ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 KVA
21.บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กิมเอ็งภูเก็ต ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้งระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ ATS
22.ฮอนด้า อริยะ หาดใหญ่ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด 40 ตัน
23.พลัสคอนโด 4 สุราษฏร์ธานี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซัมซุง กว่า 500 ห้องพัก
24.โชว์รูม ฟอร์ด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบ และ AHU จำนวน 33 ชุด รวม 89 ตันBTU
25.กรมบังคับคดี จังหวัดสงขลา ( ตึกใหม่ ) ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบ และAHU จำนวน 53 ชุด รวม 180 ตันBTU
26.บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งระบบจำนวน 98 ชุดรวม 120 ตันBTU
27.หาดใหญ่วิลเลจ ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF มิตซูบิชิ อิเล็คทริคขนาด 43ตันBTU และห้องพักกว่า 160 ห้อง
28.เทศบาลตำบลแม่ขรี ติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งระบบจำนวน 30ชุด รวม 73 ตันBTU
29.หอประชุมราชการจังหวัดพังงา ติดตั้งระบบปรับอากาศ AHU พร้อมท่อส่งลมเย็นทั้งระบบ 180 ตัน BTU

นี้เป็นผลงานบางส่วน และมีผลงานอีกมากมาย ที่ทำให้ท่านไว้วางใจ
( เราขอรับประกันคุณภาพงาน )