ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งแอร์บ้าน แบบติดผนัง (Wall Type)

ขนาดบีทียู
Btu./ hr
ราคา
    Price /Baht   
ท่อน้ำยา
  ไม่เกิน 4 เมตร   
สายไฟ
    ไม่เกิน 10 เมตร   
ท่อน้ำทิ้ง
3/8 ไม่เกิน 5
 m.
9,000-20,000 2,500 4 เมตร 220v./2*2.5 sm 5 เมตร
20,001-28,000 3,000 4 เมตร 220v./2*4 sm 5 เมตร
28,001-32,000 3,500 4 เมตร 220v./2*4 sm 5 เมตร
32,001-38,000 4,800 4 เมตร 380v./1*4 sm 5 เมตร

 

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบติดผนัง ( Wall Type ) กรณีมีส่วนเกินจากหน้างาน

ขนาดบีทียู
Btu./ hr
  ท่อน้ำยา ( บาท )  
  สายไฟ  
  ( บาท )   
  ท่อน้ำทิ้ง  
  ( บาท )  
   รางครอบท่อ( บาท )   กรีดปูนฝังท่อ( บาท )
9,000-20,000 เมตรล่ะ 400 เมตรล่ะ 50 เมตรล่ะ 40 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 450
20,001-28,000 เมตรล่ะ 500 เมตรล่ะ 100 เมตรล่ะ 40 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 450
28,001-32,000 เมตรล่ะ 600 เมตรล่ะ 100 เมตรล่ะ 40 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 450
32,001-38,000 เมตรล่ะ 700 เมตรล่ะ 200 เมตรล่ะ 40 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 450

 

 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า/ตู้ตั้ง/แอร์เปลือย/สี่ทิศทาง 
(Ceiling or Standing Type )ขนาดบีทียู
Btu./ hr
ราคา
Price /Baht
ท่อน้ำยา
ไม่เกิน 5 เมตร
สายไฟ
ไม่เกิน 10 เมตร
ท่อน้ำทิ้ง
1/2 ไม่เกิน 5
 m.
9,000-20,000 3,500 5 เมตร 220v./2*2.5 5 เมตร
20,100-28,000 4,000 5 เมตร 220v./2*4 5 เมตร
28,100-32000 4,500 5 เมตร 220v./2*4 5 เมตร
32,100-38,000 5,500 5 เมตร 380v./1*4 5 เมตร
38,100-48,000 6,500 5 เมตร 380v./1*4 5 เมตร
48,100-60,000 7500 5 เมตร 380v./1*4 5 เมตร

 

ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งแอร์บ้าน แบบตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า/ตู้ตั้ง/แอร์เปลือย/สี่ทิศทาง 
(Ceiling or Standing Type )  กรณีมีส่วนเกินจากหน้างาน


ขนาดบีทียู
Btu./ hr
   ท่อน้ำยา ( บาท )  
สายไฟ  
  ( บาท )   
  ท่อน้ำทิ้ง  
( บาท )
  รางครอบท่อ( บาท )   กรีดปูนฝังท่อ( บาท ) 
9,000-20,000 เมตรล่ะ 400 เมตรล่ะ 50 เมตรล่ะ 55 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 500
20,100-28,000 เมตรล่ะ 500 เมตรล่ะ 100 เมตรล่ะ 55 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 500
28,100-32,000 เมตรล่ะ 600 เมตรล่ะ 100 เมตรล่ะ 55 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 500
32,100-38,000 เมตรล่ะ 700 เมตรล่ะ 200 เมตรล่ะ 55 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 500
38,100-48,000 เมตรล่ะ 800 เมตรล่ะ 200 เมตรล่ะ 55 เมตรล่ะ 350 เมตรล่ะ 500

 

หมายเหตุ
ระยะ เวลาในการติดตั้งขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง ไม่รวมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานที่หน้างาน หรือ ติดตั้งตามแบบผู้ว่าจ้างกำหนด ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รับประกันงานติดตั้งระบบน้ำยารั่วซึม 180 วัน